تخریب و ترمیم

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۴

تخریب و ترمیم خرد کردن روشی است برای تخریب سازه بتنی مناسب است که آن هم برای کندن بتن ، بازسازی بتن و ترمیم بتن مورد استفاده قرار می گیرد.
مرزها باید توسط اره برش داده شوند که خرابی به بخش های دیگر تجاوز کند.

تخریب باید از یک لبه آزاد و یا یک حفره در سازه شروع شود.

میلگرد ها در اثر این روش دچار آسیب شده و قابلیت استفاده مجدد را ندارند.

سرعت عملیات تخریب بتن بسیار به شرایط‌بتن و میزان آرماتور بندی بستگی دارد.

و در ادامه با استفاده از سفال میتوان دیوار را مجدد کشید و گچ کاری و رنگ گرد.

 


پارسوتک، حس خوب بازسازی

طراحی و بازسازی دکوراسیون داخلی، ساختمان هوشمند

تلفن:۰۲۱۲۵۹۱۷۶۱۷

فکس:۰۲۱۲۵۹۱۷۶۱۸

همراه:۰۹۱۲۷۰۲۱۱۵۳

تلگرام:۰۹۲۲۱۲۸۰۷۸۸

با شما هستیم

مدارک ملی و بین المللی شرکت

FESTO COMPANY
SYBERTEC COMPANY
DAS company
RAHIN SYSTEM
IQNET COMPANY
TNRS COMPANY
IEEE
TUV