نوشته هایی با برچسب "سنگ"

طراحی کف

یکی از نقاطی که در بحث طراحی دکوراسیون داخلی دارای اهمیت زیادی می باشد طراحی کف در پروژه مورد نظر است. اینکه شما از چه متریالی برای کف واحد مورد نظر انتخاب کنید بستگی به کاربری ساختمان دارد. برای ساختمان های اداری و تجاری استفاده از سنگ بسیار مرسوم است. زیرا هم دارای دوام بیشتری […]

ادامه مطلب

طراحی کف

یکی از نقاطی که در بحث طراحی دکوراسیون داخلی دارای اهمیت زیادی می باشد طراحی کف در پروژه مورد نظر است. اینکه شما از چه متریالی برای طراحی کف مورد نظر انتخاب کنید بستگی به کاربری ساختمان دارد. برای ساختمان های اداری و تجاری استفاده از سنگ کف بسیار مرسوم است. زیرا هم دارای دوام […]

ادامه مطلب

مدارک ملی و بین المللی شرکت

FESTO COMPANY
SYBERTEC COMPANY
DAS company
RAHIN SYSTEM
IQNET COMPANY
TNRS COMPANY
IEEE
TUV